Import

Naast export van fokvee is De Keizer Vee actief in het importeren van voornamelijk melkvee en drachtige vaarzen uit Duitsland en Denemarken.

Regelmatig kopen wij melkvee uit bedrijfsbeëindigingen of individuele dieren om Nederlandse melkveehouders te voorzien van dieren ter vervanging van of aanvulling op hun veestapel. Bij de administratieve afwikkeling die import met zich mee brengt bieden wij de mogelijkheid om dit geheel voor de veehouder te verzorgen.

https://mindcms-main.s3.eu-west-2.amazonaws.com/ZGVrZWl6ZXJ2ZWUtbmw%3D/6239a9dd82cef/onderweg14_1_20220322_115005.jpgonderweg14_1_20220317_153937

Transport

  • Hoogwaardig veetransport
  • Efficiënt transport
  • Cattle Cruiser
  • Exportverzamelplaatsen
Erkende vee transporteurs met passie voor het vak

De Keizer Vee werkt met erkende veetransporteurs die passie hebben voor het vak. De kennis en vakkundigheid van deze transporteurs draagt bij aan kwalitatief hoogwaardig veetransport. Op die manier kunnen we garanderen dat de wettelijke welzijnseisen, beladingsnormen en transport- en rusttijden worden nageleefd. In de planning sturen we aan op een zo kort mogelijke reistijd voor de dieren. Dit draagt bij aan het welzijn van de dieren en borging van bio-veiligheid tijdens het transport.

Transport waarbij het de dieren aan niks ontbreekt

Dankzij het internationale netwerk van De Keizer Vee kunnen vaak retourzendingen worden gepland zodat de af te leggen afstand efficiënt wordt benut. Een neveneffect daarvan is dat de kostenreductie die daarmee gepaard gaat ten goede komt aan de hele keten. Ook beperken we zo het aantal kilometers per dier en voorkomen we onnodige CO2-uitstoot.

Transport van rundvee voor lange afstanden

Een diervriendelijke manier van vervoeren van vee over langere afstand is het inzetten van een Cattle Cruiser. Deze is speciaal ontwikkeld voor het transport van rundvee over lange afstanden. Het rundvee heeft in een Cattle Cruiser altijd vers drinkwater en tijdens rustpauzes kan er volop ruwvoer gevoerd worden. Zowel bij import als export maken we maximaal gebruik van dit vervoermiddel.

Dieren vertrekken vanaf een verzamelplaats altijd uitgerust op transport

Het transport van het verhandelde vee gaat gedeeltelijk via exportverzamelplaatsen. Deze verzamelplaatsen bieden de mogelijkheid de juiste dieren te selecteren voor de juiste bestemmingen. Bijkomend voordeel is dat vanuit een verzamelplaats de dieren ook gemakkelijk naar een buitenlandse bestemming kunnen worden geëxporteerd. Het ontbreekt de dieren tijdens hun verblijf niet aan water, voldoende strooisel, een ligbed, ruwvoer en de mogelijkheid om gemolken te worden voor vertrek. Dieren vertrekken vanaf een verzamelplaats altijd uitgerust op transport.

Dierenwelzijn

We hebben dierenwelzijn tot een speerpunt in ons beleid gemaakt en stellen alles in het werk om dit te optimaliseren. Dat doen we niet alleen om ons te conformeren aan de Nederlandse cq Europese regelgeving, maar juist omdat we geloven dat optimalisatie van dierenwelzijn bijdraagt aan een langere levensduur. Optimalisatie van dierenwelzijn zorgt voor lagere veeartskosten en vermindering van medicijngebruik. Het bevorderen van dierenwelzijn is onlosmakelijk verbonden met duurzaam produceren.

Bioveiligheid

De Keizer Vee neemt alle mogelijke maatregelen om het risico op insleep en verspreiding van ziekteverwekkers binnen het bedrijfsproces te minimaliseren. Dat begint bij een efficiënte planning en samenwerking met transporteurs en verzamelplaatsen die bio-veiligheid ook hoog in het vaandel hebben staan. Om bioveiligheid te waarborgen is het van belang dat dit proces aandacht krijgt van producent tot afnemer.

https://mindcms-main.s3.eu-west-2.amazonaws.com/ZGVrZWl6ZXJ2ZWUtbmw%3D/62334bbad40dc/cattlecruiser1_1_20220317_155450.jpegcattlecruiser1_1_20220317_155400
Als familiebedrijf vinden we zorg voor onze partners en transparantie in ons doen en laten belangrijke kernwaarden.’